Hỗ trợ trộn đề

Bạn không có phần mềm trộn đề thi hiệu quả

Bạn cần Trộn đề thi thật gấp

Bạn cần sự giúp đỡ, không vấn đề gì

Sau 1 thời gian, bạn sẽ nhận được Email gồm Đề thi gốc 

và nhiều Đề thi đã được trộn như bạn yêu cầu, 

đồng thời có link video để thầy cô biết làm theo.

Tuyệt nhiên


Bạn đừng lo vì chúng tôi chỉ xin Gmail của bạn để gửi Đề thi đến bạn

Chúng tôi không có bất kỳ thông tin nào khác về bạn!

Nên không thể có chuyện lộ Đề thi ra ngoài

Trân trọng!
Hãy Zalo cho chúng tôi nếu bạn gặp khó khăn nhé.

0365.129.804

 

Comments